ICA Norge AS – Rimi Bjerkås

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org.nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Bjerkås fra Lier Dagligvare AS (org.nr. 987105356)