ICA Norge AS – Rimi Bønes

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Bønes fra Frank Fivelsdal AS (org. nr. 987404167)