ICA Norge AS – Rimi Lysehagen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Lysehagen fra Arlbring Mat AS (org. nr. 994887351)