ICA Norge AS – Rimi Mosserød

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org.nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Mosserød, som har vært drevet av Mosserød Mat AS (org.nr. 987358815)