ICA Norge AS – RIMI Natland

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten av RIMI Natland fra Masi Dagligvarer AS (org. nr. 987347899)