ICA Norge AS – Rimi Røa

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org.nr. 931186744) overtar dagligvarevirksomheten i Rimi Røa fra Trust Us AS (org. 994449559)