ICA Norge AS – Rimi Sentrum Terrasse

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar dagligvarevirksomheten i Rimi Sentrum Terrasse, som har vært drevet av Grønnegata Varehandel AS (org.nr. 895631892)