ICA Norge AS – Rimi Skøyen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Skøyen fra Stohr Handel AS (org. nr. 988495042)