ICA Norge AS – Rimi Steinsviken

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i Rimi Steinsviken fra Bira AS (org. nr. 987839147)