ICA Norge AS – Rimi Storo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS ( org. nr. 931186744) overtar virksomheten på Rimi Storo fra Trond Odden AS (org. nr. 948606348)