ICA Norge AS – RIMI Ugla

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i RIMI Ugla fra Bonanza AS (org. nr. 987172487)