ICA Norge AS – Rønning Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på Rimi Kirkeby fra Rønning Handel AS (org. nr. 987895217)