ICA Norge AS – Svelor Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av varelager og virksomhet i Svelor Mat AS (org.nr. 987 726 245).Meldt til Konkurransetilsynet