Icopal Holding AS – Noer Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Icopal Holding AS (org.nr. 984 059 507), oppkjøp av Noer Bygg AS (org.nr. 989 321 587).Meldt til Konkurransetilsynet