Icopal Holding AS – Stålteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: montering av fasadeelementer og taktekking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Icopal Holding AS (org.nr. 984 059 507), oppkjøp av Stålteknikk AS (org.nr. 939 632 522).Meldt til Konkurransetilsynet