Icopal Holding AS – Tre norske selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er montering av fasadeelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Icopal Holding AS (org.nr. 984 059 507), oppkjøp av Pre-mont AS (org.nr. 961 107 660), Grenland Stål og Platemontasje AS (org.nr. 957 844 545) og Beslagservice AS (org.nr. 982 915 538).Meldt til Konkurransetilsynet