Idun Industrier AS – Arne B. Corneliussen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsmiddel, smaksstoffer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Idun Industrier AS (org. nr. 959 231 591) erverver samtlige aksjer i Arne B. Corneliussen AS (org.nr. 947 695 436)