If P&C Insurance Holding Ltd (publ) – Viking Redningstjeneste Topco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilberging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

If P&C Insurance Holding Ltd (publ) (org.nr. 556241-7559 Sverige) erverver samtlige aksjer i Viking Redningstjeneste Topco AS (org.nr. 998 858 690)