IFS Norge AS – MultiPlus Solutions AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ERP-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IFS Norge AS (org. nr. 961073995) erverver aksjer i MultiPlus Solutions AS (org. nr. 835888622)