Igland Industrier AS – Ugland Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriproduksjon av treforedling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Igland Industrier AS (org. nr. 998309700) kjøper alle aksjene i Ugland Industrier AS (org. nr. 929685164)