IKM Gruppen AS – Noomas Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av personell for offshore-, skips- og landbasert industri, samt reparasjoner, modifikasjoner, prefabrikasjon og vedlikehold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Gruppen AS (org.nr. 965 138 498), oppkjøp av Noomas Offshore AS (org.nr. 986 053 735).Meldt til Konkurransetilsynet