IKM Gruppen AS – Technique AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Gruppen AS (org. nr. 988788228) kjøper 68 % av aksjene i Technique AS (org. nr. 980404552)