IKM Holding AS – Acona AS / Acona Beta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulent- og rådgivningstjenester til offshore industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

IKM Holding AS (org.nr. 815 902 882) (under navneendring til IKM Acona Holding AS)  erverver enekontroll over Acona AS (org.nr. 984 113 005) og Acona Beta AS (org.nr. 984 927 959)