IKM Invest AS – Wellcon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bore- og brønnteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Invest AS (org. nr. 991781862) kjøper 30 % av Wellcon AS (org. nr. 984113005) og oppnår en eierandel på 50 %