IKM Laboratorium AS – Instrutek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for test- og måleinstrumenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Laboratorium AS (org.nr. 952 245 503), kjøp av 73,95 prosent av aksjene i Instrutek AS (org.nr. 883 385 152).Meldt til Konkurransetilsynet