IKM Mekaniske AS – Grimstad Konserves AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av næringsmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Mekaniske AS (org. nr. 983342760) erverver samtlige aksjer i Grimstad Konserves AS (org. nr. 997348494)