IKM Testing AS – IKM Bolting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boltetrekking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IKM Testing AS (org. nr. 964381224) erverver alle aksjene i IKM Bolting AS, US