IMCD Nordic AB – MultiChem Wallinco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjemikalier og råstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IMCD Nordic AB (svensk org.nr. 556551-3347), oppkjøp av MultiChem Wallinco AS (org.nr. 933088146)