IMI Plc – Truflo Group Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av ventiler til industrielt bruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IMI Plc, kjøp av samtlige aksjer i Truflo Group Limited (org.nr. 4430846, UK).Meldt til Konkurransetilsynet