Imperbel N.V. – Eurotak AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Takbelegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.04.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Imperbel N.V. (org. nr. 0400.484.591, Belgia) erverver 100 % av aksjene i Eurotak AS (org. nr. 933583163)