Inceptum 592 AS – Easy Park AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telefonparkering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inceptum 592 AS (org.nr. 997660641) erverver Easy Park AS (org.nr. 980050491)