Indre Hordaland Miljøverk IKS – BioPlan Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kompostering og produksjon av ulike jord- og gjødselprodukter, samt gjenvinning av husholdningsavfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Indre Hordaland Miljøverk IKS (org.nr. 971 155 876), kjøp av 50 prosent av aksjene i BioPlan Norge AS (org.nr. 987 018 097).Meldt til Konkurransetilsynet