Industri Kapital – Myresjöhus AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utvikling, salg og tilvirkning av eneboliger og andre ferdighus (hus til boligfelt, leilighetskomplekser) samt eksploatering av landarealer avsatt for boliger tilvirket i konsernet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Industri Kapital (svensk foretaksnr. 556031-7702), kjøp av samtlige aksjer i Myresjöhus AB fra Skanska.Meldt til Konkurransetilsynet