Indutrade AB – Lekang Maskin AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Filtrering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Indutrade AB (svensk org.nr. 556017-9367), oppkjøp av Lekang Maskin AS (org.nr. 819653992)