Indutrade AB – Matriks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leveranse av produkter til helsesektoren, kjemisk- og biokjemisk industri, og naturvitenskapelig forskning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Indutrade AB (org.nr. 994 520 490 Sverige) erverver samtlige aksjer i Matriks AS (org.nr. 981 059 794)