Indutrade AB – Thermotech AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oljeplattformer og borerigger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Indutrade AB (org nr 556017-9367 Sverige) kjøper Thermotech AS (org nr 970995692)