INEOS E&P A/S – Hess Denmark ApS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje og gass leverandør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

INEOS E&P A/S (org.nr. 73349613 Danmark) erverver 100 % av aksjene i Hess Denmark ApS (org.nr. 73589118 Danmark)