InfoCare Holding AS – InfoCare ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: service og vedlikehold av IKT-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

InfoCare Holding AS (org.nr. 988 340 855), kjøp av samtlige aksjer i InfoCare ASA (org.nr. 938 751 943).Meldt til Konkurransetilsynet