Infocare Norge AS – Nordoc Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Infocare Norge AS (org.nr. 938751943) kjøper Nordoc Services AS (org.nr. 984540434)