Infoteknikk Holding AS – Nor Communication AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-, audiovisuelle og kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Infoteknikk Holding AS (org.nr. 991245073), oppkjøp av Nor Communication AS (org.nr. 985946477)