Ing. Yngve Ege AS – A. Ege Skjærverktøy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av utstyr og rekvisita til industribedrifter i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ing. Yngve Ege AS (org.nr. 943 917 752), oppkjøp av A. Ege Skjærverktøy AS (org.nr. 957 079 490).Meldt til Konkurransetilsynet