Ingeborg Aas Vei 4 Eiendom AS / RENH Holding AS – opprettelse av fellesforetaket Risvollan Utvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling, forvaltning og utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ingeborg Aas Vei 4 Eiendom AS (org.nr. 920 040 004) og RENH Holding AS (org.nr. 918 991 468) oppretter fellesforetaket Risvollan Utvikling AS