Inmeta ASA – NetOp AS / Nep AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programlisenser og programvarer, IT-konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inmeta ASA (org.nr. 981125592), oppkjøp av NetOp AS (org.nr. 972413232) og Nep AS (org.nr. 985206562)