Innotrac Diagnostics OY – OY Autotank AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innstallasjon og vedlikehold av bensinstasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Innotrac Diagnostics OY (org. nr. 1032053-4, Finland) erverver alle aksjer i OY Autotank AB (org. nr. 02369000-4, Finland)