Innsikt Invest AS – Fliskonsept AS / Brødr Olsen Mur & Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gulvlegging og mur- og flisarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Innsikt Invest AS (org.nr. 928 989 453) erverver kontroll over Fliskonsept AS (org.nr. 986 219 455) og Brødr Olsen Mur & Bygg AS (org.nr. 984 364 059)