Inredo AS – Oslo Bygginnredning AS / Tøftum Innredning AS / Innomhus AS / Næringshus AS / Creonordic Management AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Inredo AS (org.nr. 928 657 523) erverver 100 % av aksjene i Oslo Bygginnredning AS (org.nr. 998 296 323), Tøftum Innredning AS (org.nr. 886 342 462), Innomhus AS (org.nr. 985 806 063), Næringshus AS (org.nr. 998 145 201) og Creonordic Management AS (org.nr. 998 327 229)