Inspecta Oy – Det norske Veritas Inspection AB mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: standardiseringstjenester, herunder kontrollering, testing, sertifisering og måling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inspecta Oy (finsk org.nr. 1787853-0), kjøp av samtlige aksjer i Det norske Veritas Inspection AB (svensk org.nr. 556190-5935) og Det norske Veritas Nuclear Technology AB (svensk org.nr. 556135-0892), samt forretningsenheten Technology Services.Meldt til Konkurransetilsynet