Instoria Holding AB – Permobil Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rullestol

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Instoria Holding AB (org nr 556919-2783, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Permobil Holding AB (org nr 556630-2054 Sverige)