Instrutek Agentur AS og Basse Gundersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for salg av diverse typer test- og måleinstrumenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Instrutek Agentur AS (org.nr. 883 385 152) og Basse Gundersen AS (org.nr. 936 665 195).Meldt til Konkurransetilsynet