Insula AS – MaxMat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av sjømatprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.11.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Insula AS (org.nr. 960756932) erverver 100% av aksjene i MaxMat AS (org.nr. 936002218)